วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

แม้นโลกไร้แสงทองสาดส่องหล้า
ขอเป็นแสงชวาลานำพาฝัน
เปล่งประกายส่องทางดุจกลางวัน
ให้เจ้านั้นก้าวย่างอย่างปลอดภัย

แม้นโลกไร้เพ็ญแขส่องแลโลก
ยามเจ้าโศกโศกาอุราไหว
จักแปลงเป็นหิ่งห้อยมาร้อยใจ
กระพริบไฟดับทุกข์รุกกมล

แม้นโลกไร้ดารามาแต่งแต้ม
เมฆหมอกแกมซ่อนซุกทุกแห่งหน
คืนเหน็บหนาวยาวนานเกินทานทน
จักเป็นคนเอื้ออุ่นละมุนมาน

แม้นโลกไร้ร้างลับสรรพเสียง
จะคอยเคียงเรียงร้อยถ้อยคำหวาน
เอื้อนวจีปลอบขวัญเช่นวันวาน
ตราบสุดกาลจักกลืนกินสิ้นเวลา

แม้นโลกไร้ผืนดินถิ่นอาศัย
จักถอดใจให้ยืนแทนผืนหล้า
แม้นสายชลเหือดแห้งแล้งธารา
จักหลั่งเลือดและน้ำตาให้กลืนกิน๚ะ๛
ไม่มีความคิดเห็น: